Bogarkiv

  • Anders Burman, Roland Lysell & Jon Viklund (red.)
  • Dramatikern Almqvist
  • Gidlunds förlag, 2010.
  • 283 sider, illustreret.
  • Gidlunds.se
  • Vi betraktar sällan Carl Jonas Love Almqvist som dramatiker. Ändå skrev han dussintalet skådespel och operalibretton, liksom ett antal romaner och "songes" som i hög grad hämtar form och motiv från teaterns värld. Hans dramer skiljer sig dock från det som spelades på samtidens scener och eftervärlden har ofta betraktat dem som läsdramer, det vill säga som litteratur för salongerna snarare än för teatern. Men stämmer verkligen det? Det är en av många frågor som behandlas i Dramatikern Almqvist. I volymen samlas fjorton uppsatser som diskuterar teatralisk leklust, dialogiskt berättande, ekonomikritisk satir, modernt helgondrama, incesttematik, intermedialitet och mycket annat i Almqvists verk. En särskild plats ägnas åt bildkonstnären Lennart Mörk och hans skisser till Drottningens juvelsmycke vilka här avbildas och diskuteras. Dramatikern Almqvist ger en högst fascinerande helhetsbild av en av det tidiga 1800-talets viktigaste dramatiker.