Bogarkiv

    • Benedikt Jager og Heming Gujord
    • Henrik - Henrich - Heinrich. Interkulturelle perspektiver på Steffens og Wergeland
    • Hertervig Academic - Stavanger University Press, 2010.
    • 212 sider.
    • Henrik Wergeland (1808-1845) er norsk romantikks ubestridte ener, kanonisert i sitt hjemland, men ukjent i utlandet. Henrik Steffens (1773-1845) er like ubestridelig den "norske" romantiker som har øvet størst innflytelse i utlandet, men som samtidig er lite kjent i sitt "hjemland". I denne boken føres Wergeland og Steffens sammen i en rekke nyskrevne bidrag fra forskere hjemmehørende i Tyskland, Danmark og Norge. Bidragsyterne studerer de to romantikerne hver for seg og i lys av hverandre. Slik romantikken var grenseoverskridende, er også perspektivet i boken tverrfaglig og interkulturelt. Idéhistorie brytes mot litteraturvitenskap, germanistikk, historie og teologi. Samtidig brytes også synspunkter fra tysk, dansk og norsk forskningstradisjon mot hverandre. Wergeland føres ut, mens Steffens bringes "hjem".