Bogarkiv

  • C.J.L. Almqvist
  • Samlade verk Serie 3, del 2. Karmola. Ed. Petra Söderlund.
  • Svenska Vitterhetssamfundet, 2010.
  • 253 sider.
  • Svenskavitterhetssamfundet.se
  • C.J.L. Almqvists ofullbordade versepos Karmola dateras till 1817 och trycktes aldrig under hans livstid. Det har heller aldrig tidigare tryckts efter manuskriptets ortografi.
   Karmola är starkt influerad av Swedenborgska tankegångar. Verket består av 12 "sånger" och var tänkt att symbolisera himlens och helvetets kamp om jorden och människan. Handlingen ger associationer till J.R.R. Tolkiens trilogi Ringarnas herre (The fellowship of the ring, i tidigare svensk översättning Sagan om ringen). Manuskriptet utgör en rik källa till information om hur Almqvist arbetade med verket. I den textkritiska kommentaren redogörs för ändringarna och marginalanteckningarna och i inledningen finns även analyser av dessa.