Bogarkiv

  • Jonas Ellerström, Niklas Rådström & Jan Olov Ullén (red.)
  • Femton röster om Stagnelius
  • Ellerströms förlag, 2010.
  • 104 sider.
  • Ellerstroms.se
  • I Femton röster om Stagnelius har framstående poeter och dikttolkare valt och kommenterat var sin dikt av den svenska romantikens märkligaste poet. Boken presenterar viktiga dikter av Erik Johan Stagnelius, välkända såväl som mer okända, och ger personlig vägledning in i den svenska poesins kanske främsta författarskap. Här träder skalden fram som en självklar och oundgänglig följeslagare för lyrikläsare i alla tider.