Bogarkiv

  • Liv Bliksrud (red.)
  • Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven
  • Unipub, 2009.
  • 379 sider.
  • Akademika.no
  • Welhavens mangfoldige innsats i 1800-tallets norske kultur inviterer til studier av ulike slag. Han var lyriker og polemiker, nasjonal strateg, litteraturkritiker, litteraturhistoriker, kunstkritiker, filosof, hengiven venn og lidenskapelig brevskriver. Han både inspirerte og irriterte dikterne og kunstnerne i sin samtid, og han står stadig støtt i den norske kanon. Hva slags gjenlyd vekker Welhaven i dag? De 21 artiklene i denne antologien vil gi en rekke ulike svar. De er skrevet av etablerte og nyere forskere innenfor forskjellige fagområder - litteraturvitenskap og estetikk, historie, musikk, teologi, idéhistorie og filosofi. Artiklene føyer nye trekk til portrettet av Welhaven og gir en allsidig og kritisk belysning av hans virke og virkningshistorie. Bidragsytere: Hans Hauge, Eivind Tjønneland, Harald Herresthal, Christine Hamm, Sissel Furuseth, Ole Karlsen, Jan Schumacher , Arnfinn Åslund, Asbjørn Aarseth, Marianne Storberg, Eirik Vassenden, Camilla Serck-Hanssen, Jørgen Magnus Sejersted, Anne-Lise Seip, Maria Alnæs, Harald Bache-Wiig, Gudleiv Bø, Thor Inge Rørvik, Jon Gunnar Jørgensen, Per Meldahl & Ingrid Nymoen.