ARKIV & RESSOURCER

Litteraturkritik & Romantikstudier, disponible numre

 

56. Jakob Ladegaard: Præsentation af Ph.d.-afhandlingen: Frihedens ø, lighedens landevej og broderskabets sten - Litteraturens demokratiske former hos Friedrich Hölderlin, William Wordsworth og Victor Hugo [HENT PDF]

55. Clara Riis Ottosen-Støtt: The Romantic Viking. Renegotiating the Cultural Roots of English Literature [HENT PDF]

54. Jeppe Branner: Vandringens dobbelte bevægelse. En undersøgelse af vandringsmotivets filosofiske betydning i tysk romantik [HENT PDF]

53. Robert Rix: William Blake: Trance, Therapy and Transcendence [HENT PDF]

52. Hardy Bach: Syndefald og himmelfart - om poesi og erotik i Hoffmanns fortællinger Der goldne Topf og "Der Sandmann" [HENT PDF]

51. Gunilla Hermansson: Læsningens og digtningens syndefald i H. C. Andersens Paradisets Have [HENT PDF]

50. To romantiske ph.d.-forsvar: Anna Sandberg & Mads Nygaard Folkmann [HENT PDF]

49. Marie-Louise Svane: Romantisk spontanisme. Dansk romantik som litteraturhistorie og kulturarv [HENT PDF]

48. Vibeke Dahl Egeskov: Poeten og drømmeren. Det imaginære bevægelsesmønster og modsætningernes forsoning i John Keats' Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian Urn samt To Autumn [HENT PDF]

47. Mads Nygaard Folkmann: The Transfigurative Mode of Romantic Discourse: Poetic Models in Novalis, Keats, and Stagnelius [HENT PDF]

46. Perspektiv på svensk romantik II: Mads Nygaard Folkmann: Visionens mørkerøde frugt. Imagination hos Stagnelius [HENT PDF]

45. Perspektiv på svensk romantic I, Gunilla Hermansson: Poesiens tragedie? "En saga blott - kanske en spådom..." Om Atterboms Lycksalighetens Ö. [HENT PDF]

44. Lasse Horne Kjældgaard: The Emancipation of Images. The Optical Unconscious of Hans Christian Andersen's "The Shadow". [HENT PDF]

43. Kritikken af romantikken II, Jørgen Huggler: Rudolf Heym om tysk romantik og tysk idealisme i Die Romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes (1870). [HENT PDF]

42. Kritikken af romantikken I: Lis Møller: Kritikken af den romantiske naturalisme: Brandes, Babbitt og Lovejoy [HENT PDF]

41. Mads Nygaard Folkmann: Flugtbevægelser. Imagination hos John Keats: The Fall of Hyperion (1819).  [HENT PDF]

40. Martin Toft: Tysk romantik i et galt perspektiv. Om Der goldne Topf af E.T.A. Hoffmann.  [HENT PDF]

39. Jacob Bøggild: Andersens (post-)romantiske arabesk. [HENT PDF]

38. Dan Ringgaard: At fortælle på flamsk. En guidet tur gennem H. C. Andersens tidlige romaner og flamsk malerkunst.  [HENT PDF]

37. Gunilla Hermansson: Kobolter og bedrag. Törnrosens bok og Almqvists refleksioner af det romantiske. [HENT PDF]

36. Sofie Kluge: Drama & romantik: Calderón - romantik - Benjamin. Calderón og det romantiske drama i Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels. [HENT PDF]

35. Sonderinger i europæisk romantik II: Jesper Gulddal: På flugt. Den romantiske individualitet i Stendhals La Chartreuse de Parme, Anna Sandberg: En dobbeltgænger i dansk og tysk litteratur Om Jens Baggesen og det antiromantiske, Whitney A. Byrn: The Transition from the Neoclassic to the Romantic: Scenography at the Royal Theatre 1801-1821 [HENT PDF]

34. Sonderinger i europæisk romantik I: Elisabeth Friis: Greift doch eine Handvoll Finsterniß! - Novalis, Nerval og Orfeus i romantikken, Mads Nygaard Folkmann: Imaginationer: Tanke- og billedmønstre. Natten hos Novalis, Keats og Stagnelius, Peter Simonsen: Wordsworth og det visuelle  [HENT PDF]

33. Anders Engberg-Pedersen: Ubrydelige konstellationer [HENT PDF]

32. Lis Møller: Det romantiske landskab: Caspar David Friedrich og William Wordsworth [HENT PDF]

31. Uffe Hansen: "Det ubevidste": et brugbart kriterium for afgrænsningen af romantikken? [HENT PDF]

30. Henrik Blicher: Rejsen i en nøddeskal. Om Jens Baggesens Labyrinten [HENT PDF]

29. Pernille Louise Jansen: Liebhaberei fürs Absolute - om filosofisk romantik & Friedrich Schlegels romantiske ironi [HENT PDF]

28. Jørgen Huggler: At dvæle ved det negative - om Hegel og den tidlige tyske romantik [HENT PDF]

27. Jacob Bøggild: "Ruinøse refleksioner" om ruinen som poetisk topos hos H. C.´Andersen, Bengt Algot Sørensen: "Romantik og dekadence" "Liebestod" hos Novalis, Richard Wagner og i Thomas Manns "Tristan", Peer E. Sørensen: "En ny sensibilitet" om Johannes Jørgensens introduktion a den tidlige modernisme [HENT PDF]

26. Jacob Bøggild:"Arabeske kineserier" - en læsning af H.C. Andersens Nattergalen (Replikker ved Jørgen Bonde Jensen og Søren Baggesen) [HENT PDF]

25. Mads Nygaard:"Vi er tæt på at vågne, når vi drømmer, at vi drømmer" - om æstetisk repræsentation og litterær revolution i den tidlige tyske romantik (Schlegel, Novalis) [HENT PDF]

24. J. Hillis Miller: Friedrich Schlegel and the Anti-Ekphrastic Tradition [HENT PDF]

23. Lotte Thrane: Read, Written and Re-lived - Magda von Hattingbergs Readings of Rilke as Romantic Discourse [HENT PDF]

22. Sigrid Nieberle: "Die Musik ist die romantischste" - und die weiblichste - "aller Künste". Konstruktion von Musik und Geschlecht bei Dorothea Schlegel (Florentin, 1801) und Bettina von Arnim (Die Günderode, 1840) [HENT PDF]

21. Michael Ott: Lorbeer im "märkschen Sand". Zu Ehre und Geschlecht bei Kleist [HENT PDF]

20. Aris Fioretos: Dead Time [HENT PDF]

19. Jacob Bøggild: "Staten, det er mig" - Om et hermeneutisk knudepunkt i Kierkegaards "Om Begrebet Ironi" [HENT PDF]

18. Henrik Blicher: Og hver en blomst modnes til en frugt - Et centralt motiv hos Tasso og Schack Stafffeldt [HENT PDF]

17. Marie-Louise Svane: Arabesk, en romantisk grænsefigur [HENT PDF]

16. Lise Busk-Jensen: Dannelsesromanen som genre i romantikkens europæiske kvindelitteratur [HENT PDF]

15. Asbjørn Aarseth:Forskyvninger i romantikkbegrepets funksjon - med særlig hensyn til norsk og nordisk litteraturhistorie [HENT PDF]

14. Hans Peter Lund:Den franske romantik som litteraturhistorisk problem. [HENT PDF]

13. Roland Lysell: Estetisk reflexion hos Carl Love Almqvist - Dialog om sättet att sluta stycken och Den sansade kritiken.

9. Ide Hejlskov Larsen: Frygt og Fascination: det ubevidste i amerikansk romantik - Whitman, Poe og Dickinson [HENT PDF]

7. Frederik Stjernfelt: Wie ist Form möglich? The concept of Nature in Kant: the third Critique and the Opus Postumum [HENT PDF]

6. Hans Carl Finsen: Heilige Beredsamkeit, en romantisk talemodus. Adam Müllers: Zwölf Reden über die Beredsamkeit und deren Verfall in Deutschland [HENT PDF]

5. Marie-Louise Svane: Romantikken som litteraturkritisk konjunktur. [HENT PDF]

2. Lilian Munk Dahlgreen: Ivory of Love. [HENT PDF]

1. Andrew Bowie: 'The Philology of Philosophy': Romantic Literary Theory. [HENT PDF]