Nye bøger

    • Jan Arnald, Carin Franzén, Ingemar Haag och Jan Holmgaard (red.)
    • Aiolos nr 44-45. Særnummer om Schlegels Lucinde
    • Kulturföreningen Aiolos, 2012.
    • Innehål: Inledning • Roland Lysell: Lucinde-Textbegäret, övergången och blicken • Friedrich Schleiermacher: Förtroliga brev om Friedrich Schlegels Lucinde • Mattias Pirholt: Lucindes uppenbarelse- Om Schleiermachers Vertratue Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde • Jan Holmgaard: " Kanske till och med något mindre än ingenting" - Kierkegaard läser Schlegel • Ingemar Haag: Sanningens ögonblick- John Constabels molnstudier • Marie Winderudh: Monotypi • Philippe Lacoue-Labarthe: Den opresentabla • Lukas Göthman: Journal • Kristina Fjelkestam: Konstnärsromanens politiska potential • Vladimir Cepciansky: Kärlekens löjen • Katarina Båth: Allvarsalek- Om Schegels ironi och Lucindes androgynitet • Friedrich Schlegel: Lucinde.