Nye bøger

  • Karina Lykke Grand, Lise Pennington, Anne-Mette Thomsen (red.)
  • GULD – Skatte fra den danske guldalder
  • Systime, 2013.
  • www.systime.dk
  • Den danske guldalder (ca. 1800-1850) var en tid i Danmark, hvor samfundet, befolkningen og ikke mindst kunsten forandrede sig. Borgerskabet tilkæmpede sig magten, demokrati blev indført, og enevælden faldt. Tiden bød også på udvikling af nye opfindelser: dampskib, damplokomotiv, fotografiapparat, telegraf m.m. Til det komplette billede af guldalderen hørte også krige og økonomiske kriser. Det var i denne foranderlige tidsånd, at den kreative, videnskabelige og politiske klasse i Danmark formåede at forandre, udvikle og forny Danmark.

   Malerne, forfatterne og digterne havde meget på hjerte, ligesom musikkens, ballettens og teatrets verden blomstrede. I dette kreative rum, hvor mange kunstneriske aktiviteter udspandt

   sig, knyttedes bånd mellem kunstnere, politikere og videnskabsfolk. Det medførte, at kunstnerne skildrede det Danmark, som politikerne udklækkede visioner for. Det medførte også, at kunstnerne havde blik for den teknologiske udvikling, og at de skildrede de centrale folk, der stod bag disse fornyelser. Publikationen GULD - Skatte fra den danske guldalder udfolder, hvordan billedkunsten var med til at spille førsteviolin, når det handlede om at gå nye veje. Kunstnerne gav sig stilsikkert i kast med at male osende dampskibe, tegne lokomotiver, male fabrikker, portrættere tidens politikere og skildre den danske natur med et nyt blik. Via tegninger og malerier vises det i bogen, hvordan kunstnerne eksperimenterede, gik mod traditionerne og udviste kunstnerisk mod.

   Bogen ønsker at udvide og udfordre vores eksisterende syn på guldalderen ved at korrigere vores foretrukne og fasttømrede måde at anskue guldalderkunst på.