Nye bøger

  • Jon Stewart (red.)
  • Heiberg's Perseus and Other Texts
  • Museum Tusculanum Press, 2011.
  • 416 sider.
  • Mtp.dk
  • Digteren og filosoffen Johan Ludvig Heiberg udgav første nummer af tidsskriftet Perseus, Journal for den speculative Idee, i juni 1837, som et led i sin mangeårige bestræbelse på at omvende sine guldalder-samtidige til G.W.F. Hegels filosofiske system. Tidsskriftet var resultatet af en strid mellem Heiberg og det prestigiøse Maanedsskrift for Litteratur om en artikel, Heiberg havde indsendt. Digteren følte sig uretfærdigt behandlet, hvorfor han trak sin artikel tilbage og besluttede at stifte sit eget tidsskrift, som det kontroversielle skrift kunne udkomme i. Således blev Perseus født.I en indledende henvendelse til tidsskriftets læsere opfordrer Heiberg den græske helt Perseus til at være forkæmperen for hegelsk idealisme og dermed bekæmperen af realismens og empirismens hæslige Medusa.Selvom Heibergs hegelske tidsskrift kun udkom i to numre i 1837 og 1838, blev det i vid udstrækning diskuteret og læst blandt samtidens danske studenter og intellektuelle. Det blev desuden udførligt anmeldt af filosoffen Frederik Christian Sibbern og satirisk udstillet af Søren Kierkegaard i Forord. Der er således ingen tvivl om, at Heibergs Perseus udgør en milepæl i guldalderkulturen.