Nye bøger

  • Knut Ljøgodt
  • Måneskinnsmaleren - Moonlight Romantic. Knut Baade 1808-1879
  • Orkana, 2012.
  • 109 sider, illustreret.
  • Orkana
  • Knud Baade var i sin samtid ansett som en fremtredende kunstner, men har i ettertid vært lite påaktet. Dette er således den første boken om hans kunstnerskap. Baade tilhørte kretsen av romantikere i Dresden som blant andre inkluderte hans lærer Johan Christian Dahl og den store, tyske maleren Caspar David Friedrich. I 1845 slo Baade seg ned i München hvor han ble boende resten av sitt liv og hvor han fikk sitt store gjennombrudd. Som kunstner stod Baade Friedrich og den tyske romantikken nær, noe som er reflektert i hans foretrukne motiver, som mytiske skikkelser, storslagne fjell, dramatiske skipbrudd og melankolske måneskinnsstemninger.

   The Norwegian painter Knud Baade was in his own time a well respected artist, but posterity has not treated him kindly. This is the first book about his artistic oeuvre. In Dresden, baade belonged to the circle of Romantics including his professor, the famous Norwegian painter Johan Christian Dahl, as well as the leading German artist Caspar David Friedrich. In 1845, Baade sttled in Munich for the rest of his life, where he pursued a successful career as a landscape painter. Artistically, Baade's ideals were close to those of Friedrich and German Romanticism; reflected in his chosen subject matters, such as mythic figures, sublime mountains, dramatic shipwrecks and melancholy moonlight moods.