Nye bøger

  • Niels Kofoed
  • B.S. Ingemann som eventyrdigter
  • ABC Publishing, 2012.
  • 100 sider, illustreret.
  • ABC Publishing
  • Ingemanns eventyrdigtning er sammensat og mangfoldig i flere henseender. Grundstammen er den fantastiske fortælling, der med afsæt i hverdagen strækker sig til eventyrets fantasiverden og den dæmoniske åndeverden. Eventyret er for Ingemann den vigtigste genre i den romantiske digtning, og det går som en rød tråd gennem hele hans forfatterskab. Hans forbilleder lå imidlertid ikke i det barnlige folkeeventyr, men må findes hos samtidens tyske digtere som f.eks. E.T.A. Hoffmann og Ludwig Tieck. Hans eventyr rækker fra den fantastiske fortælling til det allegoriske kunsteventyr og den estoteriske eventyrroman.