Bliv medlem

Som medlem af Nordisk Selskab for Romantikstudier / Nordic Association for the Study of Romanticism optages alle med interesse for romantikken.

Årskontingent for 2018 er 225 DKK. For alle studerende, inkl. ph.d.-studerender, og pensionister er årskontingentet 150 DKK. Kontingentet inkluderer abonnement på tidsskriftet ROMANTIK. Journal for the Study of Romanticisms.

Henvendelse om medlemskab til kassereren:
Lis Møller
Institut for Æstetik og Kommunikation, Afdeling for litteraturhistorie
Aarhus Universitet
Langelandsgade 139
DK-8000 Aarhus C
litlm@dac.au.dk

Alternativt kan medlemskab opnås ved at klikke på PayPal-symbolet nedenfor og følge instruktionerne:

 

Romantik: Journal for the Study of Romanticisms