Nordisk selskab for romantikstudier

NORDISK SELSKAB FOR ROMANTIKSTUDIER

Nordisk Selskab for Romantikstudier / Nordic Association for Romantic Studies er et tværfagligt forum for forskere, undervisere, studerende og andre med interesse for skandinaviske og europæiske romantikker og disses litteratur og billedkunst, videnskab og filosofi, historie og trykkekultur. Selskabet har som formål at sikre samarbejde og udveksling mellem romantikforskere i de nordiske lande, at fremme romantikstudier i et nationalt og tværnationalt perspektiv og at formidle kendskab til romantikken.

Nordisk Selskab for Romantikforskning / Nordic Association for Romantic Studies redigerer webportalen romantikstudier.dk samt det engelsksprogede forskningstidsskrift ROMANTIK: Journal for the Study of Romanticisms. Selskabet arrangerer foredrag, symposier og seminarer og er desuden involveret i efteruddannelse af gymnasielærere. Læs mere om selskabet