Online ressourcer

Er du interesseret i, hvordan og hvor forskning og formidling i romantikken finder sted i verden, så har vi samlet en række links til relaterede hjemmesider her.

Romantikselskaber uden for Norden

RÊVE: Romantic Europe: The Virtual Exhibition

RÊVE: Romantic Europe: The Virtual Exhibition is an exciting interdisciplinary online project which brings together Romantic objects, places and texts from across Europe in a series of blog posts dedicated to exploring Romanticism's transnational perspectives. Recent and upcoming posts include "A Mourning Dress brought back from Tahiti by Captain James Cook" by Prof. Dr. Barbara Schaff (The University of Göttingen), "Two pages from Dorothy Wordsworth's Grasmere Journal" by Jeff Cowton (Curator, The Wordsworth Trust) and "Fingal's Cave" by Prof. Nigel Leask (University of Glasgow), and "The Golden Horns" by Dr. Robert Rix (University of Copenhagen)


European Romanticisms in Association

ERA (European Romanticisms in Association) is a pan-European organization, bringing together individual researchers, scholarly associations and heritage institutions such as libraries, museums, and galleries in both real and virtual spaces.  It functions as an interdisciplinary forum to facilitate productive dialogue on the diverse forms of Romanticism across Europe, exploring how romantic writers and their works have moved across national borders and periods in ways that illuminate, investigate, and challenge romanticism's installation of the idea of national literatures and cultures.


North American Society for the Study of Romanticism (NASSR)

The North American Society for the Study of Romanticism (NASSR) blev stiftet i 1991 på University of Western Ontario som et forum for diskussion af forskellige teoretiske tilgange til romantiske værker inden for alle genrer og discipliner og af alle emner af relevans for den internationale og interdisciplinære romantikforskning. NASSR afholder en årlig international konference og udgiver tidsskriftet European Romantic Studies.


Japan Association of English Romanticism (JAER)

Japans organisation, der formidler den engelske romantiske litteratur. Organisationen afholder årligt en større konference. 


Romantic Studies Association of Australasia (RSAA)

RSAA blev stiftet på Universitetet i Sydney i 2010 og har som deres fokusområde at formidle studiet af den litterære, kunstneriske, politiske og videnskabelige kultur fra "Den lange romantiske periode" (ca. 1750-1850) via universiteter, skoler og samfundet i Australien og New Zealand. 

RSAA afholder hvert andet år en konference samt afholder foredrag og workshops. RSAA faciliteter et forum for diskussioner af britisk, europæisk og amerikansk kultur fra 1700- og 1800-tallet, og RSAA anvender forskellige teoretiske tilgange og fokuserer på forskellige genstandsområder så som litteratur, visuel kultur, historie, billedkunst, musik, teater, religion, filosofi, videnskab og politisk økonomi.     


Artsy - William Blake page

Artsy seeks to make all the world's art accessible to anyone by promoting arts education and accessibility. The site devoted to the works of William Blake provides visitors with Blake's bio, over 150 of his works, exclusive articles, and up-to-date Blake exhibition listings. The page also includes information on related artists and categories, allowing viewers to explore art contexts and relations between artists.


The British Association for Romantic Studies (BARS)

The British Association for Romantic Studies (BARS) er Storbritanniens førende nationale selskab til fremme af romantikstudier. BARS afholder en international konference hvert andet år. The BARS Review bringer anmeldelser af nye monografier, antologier, udgivelser og andre værker om litteratur, historie og kultur i den romantiske periode, bredt defineret. Udkommer to gange om året, forår og efterår. BARS Review kan tilgås via dette link.


German Society for English Romanticism

Trods navnet er The German Society for English Romanticism (GER) ikke kun dedikeret til forskning i alle aspekter af britisk romantik, men også i europæiske og amerikanske varianter af romantikken. GER er i stigende grad blevet et forum for forskere, der arbejder  krydsfeltet mellem litteratur, filosofi, kunsthistorie og kulturstudier. Selskabets hovedanliggende er dog litteraturen, bredt defineret. 


Societé des études romantiques et dix-neuviémistes (SERD)

La Société des études romantiques et dix-neuviémistes (SERD) har til formål at samle forskellige aktiviteter, der vedrører det 19. århundrede. Selskabet er resolut tværfagligt og indbefatter litterater, lingvister, historikere, kunsthistorikere, musikologer, filosoffer og andre. Dets formål er at fremme og udbrede forskning på disse områder. 

Romantikrelaterede enkeltforfatter selskaber i Norden

Almqvistsällskapet

Et samlingspunkt for alle som interesserer sig for C.J.L. Almqvists liv og værk.


H.C. Andersen Samfundet i København

Samfundets formål er at vække og vedligeholde interessen for H.C. Andersens digtning og at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens liv og værk.


Blicher Selskabet

Selskabets formål er at fremme og uddybe interessen for Steen Steensen Blichers liv og værker.


Geijersamfundet

Selskabets er knyttet til folkehøjskolen Geijerskolan og formålet er at virke i E.G. Geijers ånd. På hjemmesiden finder man bibliografiske oplysninger.


Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947

Kontakt: vartov@vartov.dk (ingen hjemmeside)
Selskabets formål er at udbrede kendskabet til N.F.S. Grundtvig og fremme studiet af hans virke og stilling i åndslivet i og uden for Danmark.


Heiberg-Selskabet

Selskabets formål er at bevare og videreføre den heibergske tradition i dansk åndsliv.


B.S. Ingemann-Selskabet

Selskabets formål er at uddybe kendskabet til og fremme studiet af Ingemanns liv, virke og forfatterskab.


Søren Kierkegaard Selskabet

Selskabets formål er at vække og videreudvikle interessen for Søren Kierkegaards værk.


 

Elias Lönnrot Seura

Selskabets formål er at fremme kulturelle aktiviteter vedrørende og studier af Elias Lönnrot, grundlægger af det finske nationalepos Kalevala.


Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner

Selskabets formål er at sprede kundskab om digteren E.J. Stagnelius.


Tegnérsamfundet

Selskabets formål er at fremme forskning i og kundskab om Esaias Tegnérs forfatterskab og hans tid.


Topeliussälskapet

Avsikten med sällskapet är att vårda Z. Topelius minne och andliga arv. Sällskapet utövar och befrämjar forskning av 1800-talet och den med tidsperioden förknippade kulturen.


Wergelandselskapet

[kan ikke finde hjemmesiden]

Foreningen har som formål å gjøre Henrik Wergelands liv og virke bedre kjent og øke kunnskapen om de kulturhistoriske forhold som knytter seg til hans forfatterskap, samt arbeide videre i hans ånd.

Hjemmesiden inkluderer lænker til Wergelands samlede værker og sider relateret til andre familiemedlemmer, fx Camilla Collett

Andre selskaber i Norden af relevans for romantikforskning

Dansk Selskab for 1700-tals Studier

Selskabets formål er at diskutere og formidle viden om 1700-tallet inden for alle vidensområder.


Dansk-Tysk Selskab

Selskabets formål er at fremme kendskab til og kontakt med Tyskland i Danmark for derigennem at styrke forståelsen mellem landene og fremme samarbejdet. Selskabets aktiviteter spænder fra foredrag til ekskursioner og andre arrangementer - på dansk eller tysk - om kulturelle, politiske, økonomiske og andre samfundsmæssige emner.


Selskabet Bellman i Danmark

Selskabets formål er at fremme interessen for Bellman i Danmark.


Norsk selskap for 1700-tallsstudier

Selskabets formål er at fremme interessen for 1700-tallsforskning i Norge.


Finska sälskapet för 1700-talsstudier

Sällskapet befrämjer och samordnar studier och forskning som berör 1700-tallet inom alla vetenskapliga discipliner.

Forskningscentre i Norden

H.C. Andersen centret

Syddansk Universitet Odense


Grundtvig Centeret

Aarhus Universitet / Vartov


Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Københavns Universitet


Websteder: Øvrige

ERNiE

SPIN is proud to announce that the Encyclopedia of Romantic Nationalism is now publicly online at www.romanticnationalism.net.
Over the last five years SPIN has been preparing, with the help of hundreds of scholars in dozens of countries, the Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ERNiE). ERNiE is intended as a resource for the comparative-historical study of national movements, in particular in the century between Napoleon and the Paris Peace Conference.

ERNiE foregrounds the importance of culture, both as a stimulus and as a platform for national consciousness-raising. The cultural fields covered by ERNiE range from language policies to visual arts, from folklore to the historical novel and from music and commemorative festivals to architecture and design.

SPIN is indebted to the many colleagues who through their generous collaboration have helped make ERNiE possible and who are still helping to complete its coverage. SPIN is happy to make ERNiE available to the international research community as an open-access research resource, free of charge. More on ERNiE, including a user's manual, on romanticnationalism.net.


Artsy

Artsy seeks to make all the world's art accessible to anyone by promoting arts education and accessibility.


The Blake Archive

Elektronisk udgave af Blakes værker, herunder også hans billedkunst.


British Women Romantic Poets, 1789 - 1832

Digitaliserede britiske kvindelige digtere.


Eighteenth Century Collections Online (ECCO)

ECCO - Elektronisk udgave af tekster fra det 18. århundrede.


18thConnect: Eighteenth-Century Scholarship Online

Giver adgang til peer-reviewed forskning samt til digitale arkiver, herunder ECCO, med primært kildemateriale.


British Women Romantic Poets, 1789 - 1832

Digitaliserede britiske kvindelige digtere.


Internet Library of Early Journals

Elektronisk version af udvalgte tidsskrifter fra det 18. og 19. århundrede. Etableret af universiteterne i Birmingham, Leeds, Manchester og Oxford.


NINES: Nineteenth-Century Scholarship Online

Giver adgang til peer-reviewed forskning samt til digitale arkiver med primært kildemateriale.


Romantic Circles

Romantic Circles er et peer-reviewed videnskabeligt websted omhandlende romantikkens litteratur og kultur.


Romanticism and Victorianism on the Net (RaVoN)

Romanticism and Victorianism on the Net er et internationalt web-tidsskrift viet britisk 18oo-tals litteratur. RaVoN udkommer for tiden to gange om året. Alle artikler og anmeldelser fra sites oprettelse i 1996 og frem til nu er tilgængelige i open access.

Websteder: Nordisk litteratur

Arkiv for dansk litteratur

Digitaliserede danske klassikere, med introduktioner


Litteraturbanken

Digitaliserede svenske klassikere, med introduktioner


Bokselskap

Digitaliserede norske klassikere med værkpræsentationer og forfatterbiografier.


Grundtvigs værker

Grundtvigs Værker er en tekstkritisk og kommenteret udgave af de værker, som N.F.S. Grundtvig fik trykt.


Søren Kierkegaards Skrifter

Digitaliseret tekstkritisk udgave


Wergeland 2008

Digitaliseret version af Wergelands samlede skrifter samt artikler om hans liv og værk.

[linket virker ikke]