e-romantikstudier

e-romantikstudier er en fagfællebedømt online skriftrække udgivet af Nordisk Selskab for Romantikstudier. Vi accepterer bidrag på skandinaviske sprog samt engelsk, tysk og fransk. Forslag sendes til Lis Møller (litlm@cc.au.dk).