Nye Bøger

Lis Møller, Andreas Hjort Møller, Lea Grosen Jørgensen, Simona Zetterberg-Nielsen og Berit Kjærulff: Middelalderisme i dansk romantisk litteratur

Aarhus Universitetsforlag, 2023. 500 kr/560 sider

Middelalderisme i dansk romantisk litteratur er den første samlede fremstilling af middelalderisme – dvs. genfortolkning af middelalderen – i dansk romantisk litteratur. Den viser, hvordan et kosmopolitisk København blev centrum for en ny middelalderfascination, der bredte sig til resten af Europa, og som i vores egen tid giver genlyd i romaner, film og tv-serier om perioden.

Read more


Markus Poetzsch & Cassandra Falke:
Wild Romanticism

Routledge, 2023. £ 36.99/226 pages

Wild Romanticism consolidates contemporary thinking about conceptions of the wild in British and European Romanticism, clarifying the emergence of wilderness as a cultural, symbolic, and ecological idea.

Read more


Mats Dahllöv, Det absoluta och det gemensamma: Benjamin Höijers konstfilosofi. 

Bokförlaget Thales, 2022. 217 SEK / 311 pages. 

This thesis is the first interpretation of Benjamin Höijer’s philosophy of art. Höijer (1767–1812), who was a Swedish representative of German idealism, is considered one of the brightest thinkers in the history of Swedish philosophy, although to this day he has been largely neglected.
Read more


Casper Virkkula, Minnets fosterland: Tid och teknik hos Atterbom, Geijer och Stagnelius. 

Acta Universitatis Upsaliensis, 2022.

This dissertation examines the form and role of Romantic memory as it pertains to the concepts of time and technics in the works of the Swedish Romanticist authors Per Daniel Amadeus Atterbom (1790–1855), Erik Gustaf Geijer (1783–1847), and Erik Johan Stagnelius (1793–1823).
Read more


Anna Hultman, Vid pornografins gräns: Erotik i svensk prosa 1819-2019. 

Vertigo Förlag, 2022. 222 SEK / 601 pages. 

När ordet pornografi nämns idag är det oftast sexuella skildringar i bild, film eller på internet som avses sällan gestaltningar av sex i skrift, som generellt uppfattas som både mer kvalitativa och mer harmlösa.
Read more


Karin Dirke, Andreas Hellerstedt & Martin Wiklund, Dödens idéhistoria. 

Appell förlag, 2022. 279 SEK / 332 pages. 

Nedslag i den västerländska idévärldens dödsföreställningar från antiken till våra dagar. Tankar om det hinsides, men även om dödens roll för de levande. Hur har döden hanterats, förnekats och konfronterats? 
Read more
 


Cian Duffy, British Romanticism and Denmark. 

Edinburg University Press, 2022. £ 85,00 / 272 pages. 

British Romanticism and Denmark shows how the articulation in British Romantic-period writing of the idea of a ‘Northern’ cultural identity – shared by Britain and Denmark.
Read more.


Martina Domines Veliki & Cian Duffy (eds.), Romanticism and the Cultures of Infancy

Palgrave Macmillan 2020. 124,94 € / 85,59 € (eBook)

This collection of essays explores the remarkable range and cultural significance of the engagement with ‘infancy’ during the Romantic period. Læs hele beskrivelsen.


Erik Bjerck Hagen

Norsk litteratur 1830-1875. Romantik, realisme, modernisme. 

Dreyers forlag, 2019.

258 NKR

  • Norsk litteratur 1830-1875 er et bredt anlagt forsøk på å forstå norsk litteraturhistorie og norsk litteraturforskningshistorie på en ny måte, ikke bare for den angitte periode, men hele veien frem mot 2019. Læs mere


Anders Burman & Jon Virklund (red.)

Almqvistvariationer: Receptionsstudier & omläsningar

Makadam, 2018.

221 SKR

  • Carl Jonas Love Almqvists omfattande författarskap rymmer inte bara klassiska romaner som Drottningens juvelsmycke, Amorina och Det går an utan också lärda avhandlingar, religiösa traktater, pedagogiska småskrifter och politiska pamfletter. Læs mere


Geir Uthaug

Romantikkens Univers

Dreyers Forlag, 2017.

349 NOK

  • I Romantikkens univers utforsker Geir Uthaug det romantiske begrep, dets betydning og opprinnelse gjennom åndsretningens mange faser og uttrykksformer. Læs mere


Ljubica Miočević

Fantasiens morgonrodnad. En studie i Clas Livijns romaner

Ellerströms, 2017.

464 sider.

  • Clas Livijn (1781-1844) förenade i sin person romantiskt drömmeri med realistisk klarsyn. Men så var han också både romantisk författare och generaldire.. Læs mere.

Eva Öhrström

Adolf Fredrik Lindblad – En tonsättare och hans vänner

Norma, 2017.

478 sider (illustreret).

  • Visst är det märkligt att en av de mest kända svenska tonsättarna under 1800-talet är praktiskt taget bortglömd i dag? Adolf Fredrik Lindblad (1801-1878.. Læs mere.

Klaus Müller-Wille

Sezierte Bücher. Hans Christian Andersens Materialästhetik

Wilhelm Fink, 2017.

373 sider.

  • Wer die Collagenbücher von Hans Christian Andersen betrachtet, wird sich unwillkürlich an dadaistische Arbeiten erinnert fühlen. Klaus Müller-Wille nutzt dies.. Læs mere.

Ulrik Breuer & Ana-Stanca Tabarasi-Hoffmann (Hg.)

Der Begriff der Kritik in der Romantik.

Ferdinand Schöningh, 2015.

338 sider.

www.schoeningh.de

  • Das romantische Kritikkonzept - Entstehung, Geschichte und Rezeption - und seine hauptsächlichen Vertreter stehen im Zentrum dieser facettenreichen Darstel.. Læs mere.