Ljubica Miočević

Ljubica Miočević

Fantasiens morgonrodnad. En studie i Clas Livijns romaner

Ellerströms, 2017.

464 sider.

Clas Livijn (1781-1844) förenade i sin person romantiskt drömmeri med realistisk klarsyn. Men så var han också både romantisk författare och generaldirektör för fångvården. Med skarpsinne och illusionsbrytande självreflexion trasar han sönder de romantiska schablonerna som odlades i hans samtid och skapar samtidigt en lysande kavalkad av metaforer och passionerade berättelser. I denna avhandling analyseras hans fyra romaner, däribland den romantiskt-ironiska Spader Dame och den satiriskt-allegoriska Riddar Sanct Jöran, och görs tillgängliga för en nutida läsekrets. Ljubica Miočević (f. 1977) är litteraturvetare vid Stockholms universitet. Fantasiens morgonrodnad är hennes doktorsavhandling och den första monografin som ägnats Clas Livijns författarskap på över hundra år.