Om Nordisk Selskab for Romantikstudier

Nordisk Selskab for Romantikstudier / Nordic Association for Romantic Studies er et tværfagligt forum for forskere, undervisere, studerende og andre med interesse for skandinaviske og europæiske romantikker og disses litteratur og billedkunst, videnskab og filosofi, historie og trykkekultur.

Selskabet har som formål at

  • sikre samarbejde og udveksling mellem romantikforskere i de nordiske lande
  • fremme romantikstudier i et nationalt og tværnationalt perspektiv
  • formidle kendskab til romantik 

Nordisk Selskab for Romantikforskning / Nordic Association for Romantic Studies redigerer webportalen romantikstudier.dk samt det engelsksprogede forskningstidsskrift ROMANTIK. Journal for the Study of Romanticisms. Selskabet arrangerer foredrag, symposier og seminarer og er desuden involveret i efteruddannelse af gymnasielærere. For oplysninger om kommende arrangementer klik her.

Nordisk Selskab for Romantikforskning / Nordic Association for Romantic Studies har rod i Dansk Selskab for Romantikstudier, der blevet stiftet i 1997 i forlængelse af forskningsnetværket Litteraturkritik og Romantikstudier (1994-1996). Netværk og Selskab udgav i perioden 1994 - 2011 skriftrækken Litteraturkritik & Romantikstudier, der omfatter mere end 50 numre. Skriftrækken er digitaliseret og kan læses her.