Anna Hultman, Vid pornografins gräns: erotik i svensk prosa 1819-2019.

Vertigo Förlag, 2022. 222 SEK / 601 pages.

När ordet pornografi nämns idag är det oftast sexuella skildringar i bild, film eller på internet som avses sällan gestaltningar av sex i skrift, som generellt uppfattas som både mer kvalitativa och mer harmlösa. Runt förra sekelskiftet uppfattades sexuellt explicit litteratur däremot som ett hot mot samhället och den rådande ordningen. Hur blev det så, vad hände dessförinnan och däremellan? Hur uppstod gränsen mellan litteratur och pornografi i Sverige? I Vid pornografins gräns: Erotik i svensk prosa 1819-2019 undersöker litteraturvetaren Anna Hultman förutsättningarna för och utformningen av erotik i svensk prosa under tvåhundra år. Genom historiska översikter och ingående fallstudier visar Hultman hur det i
Sverige etablerades en gräns mellan litteratur och pornografi och inte minst hur denna gräns förändrats över tid.