Karin Dirke, Andreas Hellerstedt & Martin Wiklund, Dödens idéhistoria.

Appell förlag, 2022. 279 SEK / 332 pages.

Nedslag i den västerländska idévärldens dödsföreställningar från antiken till våra dagar. Tankar om det hinsides, men även om dödens roll för de levande. Hur har döden hanterats, förnekats och konfronterats? Författarna synliggör de nära banden till religion, vetenskap, politik, moral och estetik.