Bliv medlem

Bliv medlem

Som medlem af Nordisk Selskab for Romantikstudier / Nordic Association for the Study of Romanticism optages alle med interesse for romantikken.

Årskontingent for 2020 er 225 DKK. For alle studerende, inkl. ph.d.-studerender, og pensionister er årskontingentet 150 DKK. Kontingentet inkluderer abonnement på tidsskriftet ROMANTIK. Journal for the Study of Romanticisms.

Henvendelse om medlemskab til kassereren:
Andreas Hjort Møller
Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for litteraturhistorie og retorik
Aarhus Universitet
Langelandsgade 139
DK-8000 Aarhus C
andreashm@cc.au.dk

Alternativt kan medlemskab opnås ved at klikke på PayPal-symbolet nedenfor og følge instruktionerne:

Romantik: Journal for the Study of Romanticisms